Tysk-app

Beskrivelse og demo på: UKUA.dk / Tysk Sprog og Kultur 1

Sider her:

Slides til Workshop 1 (d. 15/9 2023)

Åbn app som hjemmeside (kan se forkert ud afhængigt af skærmstørrelse).

Tidlig app-indholds-editor prototype